Forest Diva
Препоръки и правила на Forest Diva

Препоръки и правила на Forest Diva

Препоръки и правила по време на престоя във Forest Diva с отношение към природата:

До Forest Diva достъпът е по вода с лодка, поради което препоръчваме да съобразите вашия багаж и вземете само най-необходимите си лични принадлежности по време на престоя. Имайте предвид, че не се позволява използването на всякакъв вид електроуреди с изключение на зарядно за телефон и лаптоп, предвид това че мястото се захранва автомоно със слънчева енергия.

Препоръчително е освен компактен багаж, да носите удобни дрехи и обувки. 

Домашни любимци се допускат при определени условия – малки породи кучета с добри навици и хигиена.

Намерени лични вещи, забравени на територията на Forest Diva, се пазят в продължение на един месец и се предават при поискване.

Извършването на екотуризъм и разходки в планината да се извършват само по предвидените за тази цел екопътеки. В случай на инцидент при отклоняване от предвидения маршрут, както и в следствие на безотговорно поведение от страна на лицето, Forest Diva не носи отговорност.

Хора, избрали да се любуват на водите на язовир Въча самостоятелно, носят лична отговорност за своята безопасност.

Forest Diva не поема отговорност и в случаите на инцидент, когато лицето е взело самостоятелно решение да използва водния басейн (язовира) за плажуване и плуване.

Гостите нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите.

Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията (без разрешението на екипа на Forest Diva).

Не се позволява изнасянето на всякакъв вид имущество (одеала, хавлии, инвентар и др.) по време на престоя на гостите във Forest Diva.

Гостите носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество на Forest Diva.

Забранено е воденето на външни лица, които не са гости на Forest Diva в стаите за пребиваване, без знанието и разрешението на екипа на Forest Diva. Посетителите е желателно да се посрещат в общите части.

Семейства с деца не се съветват да оставят децата си без надзор на територията на Forest Diva и в района й. Forest Diva не носи отговорност за лица под 18 години, оставени без надзор.

В съответствие с българското законодателство, Forest Diva спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на комплекса. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритите части на комплекса. 

Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си. Всички разходи за причинени материални щети към комплекса се дължат от клиента.

Отношение към природата:

Във Forest Diva считаме, че да запазим природата непокътната е наша огромна отговорност. Опазването на ресурсите на дивата флора и фауна спомага за поддържане на цялостното здраве и устойчивост на екосистемите,  което предотвратява разрушаването на местообитанията и намалява загубата на ценни видове растения и животни, които съхраняват сложните взаимозависимости в природата. Освен това опазването на ресурсите на дивата флора и фауна насърчава устойчивото използване на природните ресурси, с което всички ние допринасяме за по-здрава планета, повишена екологична устойчивост и хармонично съжителство между хора и природа.

Forest Diva НЕ ТОЛЕРИРА:

неспазване на приетите норми за правилно отношение към природата като изхвърляне на отпадъци в гората и язовира и др;

рискови действия, застрашаващи екологичното равновесие в района – палене на огън в гората, изхвърляне на горящи фасове в природата и др;

неприемливи нива на шум;

нарушаване на спокойствието на гостите под каквато и да е форма;

вредни навици, които биха нарушили гореспоменатите правила 

В случай на отказ от страна на гостите да се съобразяват с изискванията, Forest Diva си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение.

Екипът на Forest Diva Ви благодари за спазването на вътрешните правила със специално отношение към природата и Ви пожелава приятен отдих!