Forest Diva
Величието на родопската “каба” гайда

Величието на родопската “каба” гайда

Величието на родопската "каба" гайда

Родопите са планина, известна със своята мистика и легенди, а „каба” гайдата е древен музикален инструмент, който се среща единствено тук. Звученето му е уникално и със сигурност докосва душата и пробужда у човека чувства и спомени за отдавна отминали времена и събития…Родопската „каба” гайда се отличава с мекота на звука и дълбочина на тона. Чисто технически, за разлика от джура гайдата, родопската гайда е с извита в долния край гайдуница, от което зависи ниския ѝ тембър. Тя е най-ниско звучащата гайда в света и се среща в четири основни строя – ре, ми, фа и сол, съответно и в ми бемол и фа диез. Подходяща е за съпровод на песни, тъй като позволява на певеца да разгърне песента, без да бъде заглушен от звука на инструмента. Също така родопските хора̀ задължително се играят под звуците на каба гайдата.

Както се казва – нейният звук подсказва на хороигралците къде да стъпят. Съзвучието между два или повече инструмента създава една неповторима атмосфера, която напомня за красотите на Родопа планина. Родопският музикален фолклор е изключително богат на песни, а що се отнася до инструменталните мелодии – те са по-малко, и затова хора̀та представляват една пъстра поредица от песни, подредени от минорна към мажорна тоналност. Най-разпространеният размер е 2/4, а след него се нареждат ръченицата в 7/8, по-известна в Родопите като „по̀седница“, и сво̀рнатото хоро в 9/8. Срещат се и песни в 5/8. А умерените песенни образци в 4/4 са като съчетание между бавна и бърза песен.

Но магията на родопската народна музика се крие именно в бавните песни. Те като че ли се леят между барчините и показват величието на планината, от която са се родили, и душевността на хората, които са ги сътворили. Защото всяка една песен е история – истинска и неповторима.

Източник: https://gaidari.com/bagpipe/